PVC

PVC ör en mycket bra konstruktionsplast. Utmärkt kemikalieresistens, hög slagtålighet, lösningsmedelstålig, goda dielektriska egenskaper, goda mekaniska egenskaper. En månsidig plast som passar för tillverkning av tåliga plastprodukter.

Användningsområden: Industridetaljer, laboratorieutrustning, förpackningar, kemisk apparatur, väderskydd, takmaterial och behållare.

Folier: 0,2-1mm
Skivor: 1-8mm
Färg: vit och grå